Přeskočit navigaci

ENI CONSULT spol. s r. o.

Znalecká činnost v oboru ekonomika - oceňování majetku

O společnosti

Vznik společnosti

Společnost ENI CONSULT spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 13.4.1994, dne 21.4.1994 byl zapsán předmět podnikání činnost organizačních a ekonomických poradců včetně tržního oceňování majetku, dne 25.2.1999 byla zapsána znalecká činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku a dne 14.5.2002 byl zapsán předmět podnikání oceňování majetku pro věci nemovité, movité, finanční majetek a podnik.

Oprávnění pro znaleckou činnost

Výkon znalecké činnosti umožnila společnosti ENI CONSULT spol. s r.o. skutečnost, že byla Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 13.1.1999 pod zn. 212/98-ODD zapsána do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku.

Pro předmět podnikání oceňování majetku pro věci nemovité, movité, finanční majetek a podnik je společnost ENI CONSULT spol. s r.o. držitelem koncesní listiny vydané Okresním úřadem Most, Okresním živnostenským úřadem dne 4.3.2002 pod č.j. 0000450/změn a ev.č. 350800-23863-02.

Oceňování nemovitostí

V oboru oceňování nemovitostí pracuje společnost ENI CONSULT, spol. s r.o. od roku 1994 jako odhadce majetku, souběžně od roku 1999 jako znalecký ústav, nyní jako znalecká kancelář.

Jako odhadce majetku společnost od roku 1994 vypracovala přibližně 2 000 tržních ocenění nemovitostí, kde předmětem ocenění byly rodinné domy, obytné domy, objekty občanské vybavenosti, zemědělské stavby, výrobní a skladové areály, pozemky včetně zemědělských a lesních pozemků i technologické celky, stroje a strojní zařízení.

Jako znalecký ústav, nyní jako znalecká kancelář, naše společnost od roku 1999 vypracovala mimo zpracovaná tržní ocenění více než 7 000 znaleckých posudků, kde předmětem ocenění byly pozemky, byty, stavby různých druhů, výrobní, skladové a zemědělské areály i technologická zařízení, ocenění nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společností i další ocenění pro postup podle obchodního zákoníku.

Se společností spolupracuje řada externích pracovníků, jimiž jsou výhradně soudní znalci s mnohaletou praxí (10 až 20 i více let), všichni jsou také odhadci s rozsáhlými zkušenostmi při spolupráci s různými bankovními ústavy.

ENI CONSULT spol. s r.o.
sídlo společnosti: Chomutovská 2233, 434 01 Most
hlavní pracoviště: Chomutovská 2233, 434 01 Most
tel. 476 108 173
tel. 602 447 444, tel. 602 447 459
e-mail: eniconsult@seznam.cz, v.huda@seznam.cz

ENI CONSULT spol. s r. o. ©2004, Design ART-PGN, kód Plaváček webdesign